Hooggevoeligheid & Voelen

Anna Oyca

Medewerker
Administrator
#1
Het is al vaker gezegd: hooggevoeligheid is er in maten en soorten.

Naast hun hooggevoeligheid kunnen HSP-ers gewoon sensitief zijn, helder voelend, overgevoelig en fijngevoelig. We kunnen aanvoelen, invoelen, meevoelen en voorvoelen. Allemaal condities met een iets afwijkende betekenis, die bij de HSP-er door elkaar kunnen lopen.

Goed beschouwd hebben alle vormen van gevoel maar weinig met gevoelens en emoties te maken; des te meer met het voelen ervan. Voelen betekent zoveel als tasten. Het is het vermogen om een aanraking, of druk waar te nemen, en we noemen deze vorm van waarnemen “voelen”.

“Dicht bij je gevoel leven” en “luisteren naar je gevoel” betekenen dus zoveel als: helder voelen of waarnemen dat je door iets – een vibratie of impuls – aangeraakt wordt.

Wat er wordt getast en voelbaar is, zijn lang niet alleen de vibraties van gevoelens of emoties, maar ook impulsen en prikkels uit andere bronnen. Bijvoorbeeld gevoeligheid voor weersomstandigheden, en gevoeligheid voor verandering van seizoenen. De meeste mensen zijn wel in staat om een bepaalde sfeer aan te voelen. Bijvoorbeeld in een winkelcentrum of bij iemand thuis. Andere mensen kunnen de aanwezigheid van een overleden familielid voelen, of de nabijheid van gidsen, engelen en natuurwezens. Je kunt voelen dat iemand naar je kijkt, of aan je denkt, etc., etc. Voelen is dus tevens een vorm van contact.
Je kunt tintelingen voelen, of onderscheid tussen warme en koude vibraties, lichte of zware vibraties. Voor alles wat is aan te voelen, kun je ook overgevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor licht, voor geluid, voor emoties van andere mensen, of voor de herfst.

Twee misverstanden kunnen dus meteen uit de wereld worden geholpen.

1. Voelen heeft in eerste instantie betrekking op tasten en aanraken, en niet op gevoelens en emoties.

2. Mensen die als het ware overstromen van emoties, zijn niet persé hooggevoelig. Integendeel zelfs.

Deze mensen zijn overgevoelig. Zij zijn sterk emotioneel aangelegd, hebben weinig controle over hun emoties en stemmingen, en communiceren vanuit de onderste chakras. Hoe dan ook, bij het voelen vindt er een aanraking of druk plaats, om precies te zijn op ons tastlichaam. In feite is het tastlichaam het gereedschap waarmee de mens kan voelen en tasten. Ander benamingen hiervoor zijn gevoelslichaam, astraal lichaam of ook wel begeertelichaam. In het astraal lichaam zetelen het denken, voelen en willen. Alle gewaarwordingen, ervaringen, emoties en gevoelens, gedachten en herinneringen zijn hier als energieën voelbaar en af te tasten. De vibraties kunnen door het hele lichaam voelbaar zijn, of op specifieke punten zoals bij de chakras.

Vibraties worden op het astraal lichaam ingeprent of afgedrukt. We zeggen dan “een indruk van iets te krijgen”, “door iets geraakt te worden”, of dat “ons gevoel iets zegt”. Je kunt het vergelijken met iets dat op je huid drukt of met iemand die jou aanraakt.

Om bewust om te kunnen gaan met (hoog)gevoeligheid en om ermee te kunnen werken, is het dus van belang het astraal lichaam en de werking ervan te begrijpen. Hoewel er veel over te vertellen valt, beperken we ons hier tot de hoofdzaak die uit drie punten bestaat.

1. Allereerst moeten we begrijpen dat het tastlichaam onder invloed staat van emotionele en mentale energie, die voortdurend in beweging is. Het zijn onze aanwezige emoties en gedachten die bepalen hoe het tast- of emotielichaam eruit ziet en functioneert. Bij hoog oplaaiende emoties bijvoorbeeld zoals woede, angst, paniek en sterke begeerte-energie, onstaan er hoge golven in het lichaam en kan het danig heen en weer fladderen.

2.Verder is het astraallichaam een energieveld waar tegenstellingen met elkaar in strijd zijn. Mentale en emotionele energie inzake goed en kwaad, ik en de ander, etc. kunnen hier hoog oplaaien en voor veel emoties, angst, onzekerheid en twijfel zorgen.

Kortom een onrustig astraal lichaam levert eerder overgevoeligheid op dan hooggevoeligheid. En met zo’n lichaam valt niet goed te werken. Je kunt er niet goed meer mee voelen. Wie in evenwicht is heeft een rustig en kalm gevoelslichaam. Hierdoor is men in staat om indrukken en vibraties helder en zuiver waar te nemen. We spreken dan van heldervoelendheid, hooggevoeligheid en fijngevoeligheid. Fijngevoeligheid geeft aan, dat we in aanraking komen met subtiele energieën die niet langs zintuiglijke weg worden waargenomen, maar op dieper niveau worden aangevoeld. Subtiele energie kan variëren van emotionele of mentale energie; of zelfs energie die vanuit de aarde en kosmos tot ons komt. Het is wel duidelijk dat deze subtiele vibraties niet worden waargenomen bij veel emoties en hoogoplaaiende golven in het astraal lichaam.

Het is dus zaak om in rust en in evenwicht te blijven, en je niet te laten meesleuren door allerlei emotionele toestanden.

3.Op de derde plaats is van belang om het eigen astraal lichaam (aura of energieveld) los te maken en apart te houden van andere energievelden; met name waar het emotionele energie betreft. Het apart staan van de omgeving resulteert in een energieveld dat keurig als een ei of ovaal om je heen zit, en voor een natuurlijke afsluiting zorgt. Zo niet, dan kunnen verbindingen en “kabels” tussen het ene veld en het andere voor veel problemen zorgen.

Wat betreft die verbindingen en kabels het volgende.

Iedere HSP-er heeft wel een paar antennes, waarmee hij de omgeving kan afscannen. Antennes en voelsprieten zijn niets anders dan gerichte aandacht en energie op iets. Problemen ontstaan wanneer je niet in staat bent om de antennes uit te zetten en je voelsprieten terug te trekken. Het komt er op neer dat de aandacht dan voortdurend op de omgeving is gericht (met name op andere personen) en het moeite kost om die los te laten.

Slimme lezers begrijpen wat dit betekent; namelijk dat je moeite hebt om de aandacht bij jezelf te houden. Je kunt niet Hier en Nu bij jou zelf Zijn want de aandacht is altijd ergens daarginds op een andere plaats; hetzij in het verleden hetzij op de toekomst georiënteerd. Bijvoorbeeld omdat het gras bij de buurman groener is, je in de buitenwereld op zoek gaat naar bevrediging, of uit bemoeizucht voor de ander.

Als een HSP-er niet bij zichzelf kan blijven en de eigen aura apart kan houden, vraagt hij/zij om problemen.

1.Verbindingen ontstaan door het richten van aandacht op de omgeving, waardoor er energie verloren gaat. Je kunt niet meer in je eigen kracht staan. De eigen energie stroomt langs de verbinding weg, zodat men vermoeid raakt. Immers aandacht is energie.

2.Of men laat zich via de verbinding door een ander uitzuigen. Bijvoorbeeld door iemand die veel aandacht opeist.

3.Wanneer je niet bij jezelf kunt blijven en niet in je eigen kracht kunt staan, ben je evenmin in staat om te onderscheiden op welke energieën jijzelf bent afgestemd en wat van de ander afkomstig is.

Dan bestaat het risico om onbewust op de energieën van een groep mee te deinen, zoals vaak bij voetbalwedstrijden gebeurt. Onbewust en onbeheerst is het astraallichaam een warboel van energieën, zodat er ook afstemming is op de chaos in de wereld om je heen.

4.Doordat je meer aanvoelt en betrokken bent bij de omgeving dan bij jezelf, weet je maar weinig van jezelf. Je kent je eigen trilling (toon, voltage) niet, noch de trilling van jouw zielsverwanten die op dezelfde trilling resoneren. Je voelt niet aan welke personen er wel of niet bij jou passen.

5.Overgevoeligheid ontstaat wanneer de voelsprieten te ver open staan zodat er te veel prikkels tegelijk op iemand afkomen, die niet allemaal in één klap verwerkt kunnen worden. Mogelijk is ook dat de prikkels als hard of ruw worden ervaren. Dan kan de emmer overlopen.

Tot op zekere hoogte is ieder mens wel ontvankelijk voor iets. Voor wie niet in staat is zijn antennes uit te zetten en niet weet hoe zich af te sluiten is er dus in feite maar één adequaat advies: blijf bij jezelf.

Voelen is in zekere zin bewustzijn.

Begin dus met te voelen wat zich in jou zelf afspeelt op het niveau van vibraties en energieën, en leer er mee om te gaan.

Leer degene kennen die in het midden staat van al deze krachten en energieën: dat ben jijzelf als bewust-Zijnde en Toeschouwer.

Zuiver uit wat in je eigen systeem zwaar en negatief aanvoelt, zodat je eigen trilling wordt verhoogd, en je geen last hebt van andermans negativiteit.

Het is de enig juiste bescherming die er is.

Alle andere methodes om je af te sluiten zijn lapmiddelen, die slechts tijdelijk helpen.

http://i65.tinypic.com ckpr8.jpg[/img]
 
Bovenaan