Communiceren met je Engelen en Gidsen

Anna Oyca

Admin
Medewerker
Administrator
Communiceren met je Engelen en Gidsen

Veel van de boodschappen zijn meer dan informatie

Veel mensen vragen me hoe ik geleerd heb om Aartsengel Uriel te channelen. Daar ik altijd in staat ben geweest om mijn spirituele gidsen te horen en te zien, dacht ik daar nooit over na als was dat een ongewone bekwaamheid of gave. Aartsengel Uriel verscheen voor het eerst aan mij in 2004, toen ik een reading aan het doen was voor een vriend. Het was een nieuwe en andere energie om mee te werken, al had ik al vele jaren gewerkt met engelen en gidsen. Wanneer ik met cliënten werk, krijg ik vaak boodschappen van hun engelen en gidsen, die ik dan doorgeef aan de cliënt.

Veel van de boodschappen zijn meer dan informatie, ze zijn vaak een verzoek dat ik de persoon ‘leer’ hoe hij zélf kan luisteren naar de gidsen. Omdat deze boodschappen steeds meer voorkomen en steeds dringender worden, realiseer ik me dat niet iedereen deze gave heeft, of tenminste, men gebruikt ze niet. Ik werd dus gevraagd om mensen te beginnen leren hoe dit te doen, omdat het veel zal bijdragen om iedereen doorheen de genezingsprocessen te geleiden die momenteel plaats vinden.

We bevinden ons nu in tijden van Verschuiving, een erg moeilijke tijd voor iedereen, zowel spiritueel als niet-spiritueel, Lichtwerkers overal worden nu onderwezen wat er gaat gebeuren met de bevolking die niét mee verschuift, zodat we de ervaringen kunnen begrijpen waar ze doorheen zullen gaan, en we dan in staat zullen zijn om ze te helpen. Mijn gidsen hebben me altijd verteld ‘ dat je niet iemand door het vuur kan leiden totdat je er zelf doorheen gegaan bent’. Wel, ik ben er door gegaan! Mijn voortdurende communicatie met mijn gidsen helpt me. Maar zelfs ik moest leren luisteren naar hun boodschap zodat ik het begreep en kon profijt trekken uit wat ze me vertelden.

Dit e-boek is geschreven voor jou, om je te helpen hoe informatie te verkrijgen van je eigen gidsen, om je te helpen hoe hun boodschappen te horen en te beluisteren. Het is aangeboden op de website ‘Uriel heals’ , en gratis, hetgeen me gezegd geweest is toen het me doorgegeven werd.

Men heeft me verteld dat we vaak de boodschappen horen, maar ze soms niet begrijpen en vaak niet luisteren ernaar. Als je de richtlijnen volgt die hier voorgesteld worden, zal je in staat zijn om kennis en inzicht te verkrijgen van je gidsen en je engelen, die hier bij jou geplaatst zijn om specifiek jou te helpen op je weg. Omdat hun bijstand zo op jouw maat gemaakt is, is het erg belangrijk dat je in staat bent om hen te horen en met hen te communiceren. Zij hebben de kennis en de inzichten die je kunnen helpen in elke situatie als je vooruit gaat in je spirituele reis van healing en leren. Zo, zoek je dus een makkelijke plaats om te gaan zitten, en relax, maak je geest stil en laten we dan beginnen.
Blokkades naar informatie

Een van de belangrijkste redenen dat je je gidsen niet kan horen is dat je onbewust de informatie blokkeert. De informatie die je van je gidsen en engelen krijgt is ontworpen om je te helpen met je zieledoel, en dat is: healing en spiritueel groeien. Een grote blokkade in dat proces is het ego, dat wil dat je gewoon blijft exact waar je je nu bevindt. En zo woedt er een gevecht in je bewustzijn tussen je ziel en je ego en dat is waarom velen onder jullie verward kunnen raken, afgeschrikt en zelfs twijfelen of je spiritueel team wel aanwezig is. En het is ook waarom velen onder jullie zo’n moeilijke tijd beleven. Stel je je leven voor als een spel, met jijzelf als de hoofdrolspeler. Je gidsen en engelen zijn het team en hun enig doel is te verzekeren dat jij de overwinnaar bent, dat je het spel wint. Alles dat ze voor je doen weerspiegelt hun doel en dat is waarom het zo belangrijk is dat je met hen leert communiceren. Zonder hun begeleiding mis je alle steun die je vraagt van je team om je succes te verzekeren.

Diegenen onder jullie die de Verschuiving in Bewustzijn momenteel ervaren zijn de ‘patroonverbrekers’ van jullie zielengroep. Jullie zijn diegenen die eruit zullen breken, jullie karma zullen helen en nieuwe paradigma’s zullen creëren voor jullie levens. Jullie weten wie jullie zijn, want je hebt je altijd anders gevoeld dan anderen, zelfs in je naaste familie, misschien heb je je zelfs verwijderd van hen op dit moment, op fysiek én emotioneel niveau. Misschien heb je maar weinig vrienden en voel je je erg alleen. De enige bron van troost en stabiliteit die je hebt is je engelen en je gidsen en daarom is het zo belangrijk dat je leert hoe met hen te communiceren. Ze hebben alle kennis die jij nodig hebt op dit stuk van je reis omdat ze niet voorbij de sluier passeerden. Zij herinneren zich de contracten, de beloften en de taken die je te vervullen hebt. Jij bent degene die ze vergeten is. Zij kunnen je helpen ze te herinneren en je te voorzien van begeleiding op je pad. Eerst moet je begrijpen waarom je hun boodschappen niet hoort of begrijpt.
Angst

Angst plaatst een muur tussen jou en je spirituele natuur. Het is een muur die je Hoger zelf niet kan doordringen en die zelfs je gidsen en engelen niet kunnen afbreken. Als je in angst handelt, ben je uit de trilling van onvoorwaardelijke liefde, en dat is de enige trilling waar de hogere dimensies op kunnen meetrillen. Als je vol angst zit, zal je niet in staat zijn om de boodschappen van liefde, bemoediging en begeleiding te horen die je gidsen voor jou hebben.

Er zijn veel aspecten van angst. Eén kan de angst zijn om te falen of de angst voor succes, de angst om niet in staat et zijn om vooruit te gaan. Vaak zijn je angsten zelfs niet de jouwe – je voelt en manifesteert alleen de angsten van anderen, inbegrepen die van je zielegroep. Veel van jullie hebben de angst dat je iets zal horen dat je niet wil horen, of gedwongen wordt om iets te doen dat je niet kan of niet in staat voelt om het te doen. Begrijp dat wat ook je hart verlangt volledig binnen jouw capaciteit valt, – moest het niet in je potentieel liggen dan zou je het gewoon niet willen. Weet ook dat je engelen en gidsen je nooit iets zouden vragen dat niet in jouw Hoogste Goed is. Hoe weet je of je vol angst bent? Ga naar binnen en bekijk je gevoelens. Voel je je niet verbonden en verknipt, in de war, gekwetst of kwaad? Kan je de paniek voelen? Dan ben je in angst.

Om komaf te maken met de angst, moet je hem toestaan om voor jou te komen staan, en vraag jezelf wat hij betekent voor je, hoe je hem voordien ervoer, en wat je nu nodig hebt om hem te helen zodat je hem kan toestaan je bewustzijn te verlaten. Wees rustig in het aangezicht van jouw angst, en je zal de informatie krijgen die je moet helen en verlos jezelf van de angst.
Verstrooiingen

Je derde dimensie realiteit is een lawaaierige, drukke en verwarrende plek. Het is vol met verstrooiingen die bedoeld zijn om je te gronden in de illusie die je voor jezelf gecreëerd hebt van angst en krachteloosheid. Deze verstrooiingen houden ook jullie entertainment in, zoals TV, veeleisende jobs, materialisme, computers en verplichtingen naar mensen en situaties die je energie opslorpen. Weet dat er krachten zijn die de Verschuiving tegenwerken, en het is in hun belang om zoveel mogelijk onder jullie tegen te houden in het vergroten van je bewustzijn.

Deze verstrooiingen dienen als nog een barrière tegen de boodschappen en geleiding van je gidsen en engelen. Je moet bewust jezelf ervan weghouden en je zal stilaan leren om troost te vinden in de stilte van je eigen wezen. Vaak heb je onbewust verstrooiingen gecreëerd en aangenomen als een manier om je spirituele groei te voorkomen. Verstrooiingen voeden vooral de nood van het ego om te controleren, en ze houden je geest bezig door je vermogen om je energie te focussen op te eisen.

Verstrooiingen kunnen ook voorkomen in de vorm van vrienden die je tijd opslorpen, familieleden die veel beroep doen op je, of buitendeurse activiteiten waar je in betrokken raakt en die al je tijd in beslag nemen. Hoe verstrooi jij jezelf? Wat eist prioriteit op in jouw leven – ben jijzelf dat of zijn het de anderen? Hoe kan je komaf maken met verstrooiingen zodat je kan leren op jezelf te focussen en vrede te vinden binnen in?

Je zal het merken ,als je eerst begint met een stille plek te maken om te communiceren met je gidsen en je Hoger zelf, dat dan plots je nood aan verstrooiing groter wordt. Erken deze nood en laat hem passeren. Je zal merken op de duur , en na oefening, dat je deze verstrooiingen steeds minder en minder zal nodig hebben, en dat je zal leren om te genieten van de tijd die je spendeert aan je innerlijke zijn.
Engelen en Gidsen

Je gidsen en engelen communiceren met jou op vele wijzen. Er zijn enkele richtlijnen die je kunnen helpen om te herkennen wanneer ze tegen jou spreken zodat je hun boodschappen kan horen.
Engelen en Gidsen spreken stil

Je gidsen en engelen zullen zelden spreken met luide en opmerkelijke stem. Ze spreken grotendeels erg stil omdat je ze zou horen vanuit de focus van je innerlijke wezen. Al kunnen ze, als je in gevaar bent, in je oren lijken te schreeuwen, zullen ze toch veel vaker op een vriendelijke toon spreken, waarvoor jij bereid en ontvankelijk moet zijn. Weet dat ze nooit stoppen met spreken tegen jou – als je ze niet hoort is dat omdat jouw angsten hun stem overroepen, je ego probeert met alle macht controle te houden, of de verstrooiingen in je leven verhinderen je om te focussen op het innerlijke wezen dat in staat is om deze boodschappen heel helder te horen.
Engelen en Gidsen spreken in symbolen

Het zou zoveel makkelijker zijn als je gidsen en engelen je vertelden precies wat je te doen hebt, in klare taal. Maar ze kunnen dat niet doen omdat ze niet voorbij gaan aan jouw vrije wil. Hoe helder of dringend hun boodschap ook is, jij moet de keuze maken om te handelen volgens jouw vrije wil. Vaak gebruiken ze symbolen om je hun boodschap te sturen. Deze symbolen kunnen komen van de woorden die je hoort in een liedje, uit een boodschap die je op een reclamebord ziet of een gedachte die je ineens uit het niets krijgt. Er zijn een miljoen andere manieren waarop je deze boodschappen kan krijgen – zelfs van een nummerplaat van een auto die voor je rijdt. Dit zijn boodschappen van je gidsen en engelen en je hebt ze allemaal al wel eens ervaren. Naarmate je meer bereid bent om deze boodschappen te horen, zal je merken dat ze vaker naar je toe komen. Als het je intentie wordt om hun boodschappen te horen, zullen ze vlak voor jou verschijnen.
Engelen en Gidsen spreken via anderen

Hoe vaak had je een gesprek met een volkomen vreemde die dingen tegen je zei die voor jou een antwoord waren op een vraag of die je informatie gaf over iets waarover je aan het piekeren was? Dit is ook een boodschap van je gidsen en engelen. Als je meer ontvankelijk wordt om hun boodschappen te krijgen zal je leren aandacht te besteden aan mensen en situaties rond jou zodat je de boodschappen kan horen die je moet horen. Hoe dan ook, als je vol angst zit, of emotioneel in de war, of afgeleid door verschillende elementen in je leven, zal je meer door jezelf opgeslorpt worden en niet in staat om aandacht te besteden aan alles rond jou. Weet dat er overal rond jou hulp is en wanneer je je focus zet op het ontvangen van boodschappen van je gidsen en engelen, je de mensen en situaties zal opmerken die op je pad geplaatst worden en die speciaal voor jou een boodschap hebben.
Engelen en Gidsen spreken via je dromen

Als je engelen en gidsen niet met jou kunnen communiceren als je wakker bent, zullen ze dat doen als je slaapt. Deze dromen kunnen symbolische boodschappen bevatten die je niet begrijpt of ze verwijzen naar situaties of gebeurtenissen die nog niet gebeurd zijn. Dat is de reden waarom het belangrijk is om ze te noteren zodat je later de verwijzing begrijpt. Weet dat deze boodschappen gezonden worden om je te helpen en als ze verwarrend zijn of niet onmiddellijk manifesteren, dat dat is omdat alle gebeurtenissen daarrond nog in beweging zijn.
Hoe de Boodschappen te Ontvangen

Het proces van het ontvangen van boodschappen van je gidsen is heel eenvoudig en tegelijkertijd erg moeilijk. Eenvoudig omdat het gewoon vraagt dat je naar binnen keert, omdat dat de plaats is waar de boodschappen zich bevinden. Jullie zijn allen Een, komende uit dezelfde Bron, dus je gidsen en engelen zijn niet afgescheiden van jou, ze zijn jou. Het proces is moeilijk omdat het redelijk wat focus en intentie vereist om jezelf weg te bewegen van angst, emoties en verstrooiingen, zodat je je altijd bezige geest kan stil maken, en de boodschappen horen van je engelen en gidsen. Om dit te doen kan je deze oefening proberen:

Zoek je een rustig plekje waar je niet verstrooid of onderbroken kan worden. Probeer altijd hetzelfde plaatsje te gebruiken, zodat je in staat bent om jezelf te trainen in een familiale omgeving.

Je kan zitten of liggen, wat ook maar makkelijk is voor jou. Je kan een kaarsje aansteken als dat je helpt om je intenties te zetten.

Plaats je intentie om je boodschappen te horen van je engelen en gidsen. Omring jezelf met wit licht en vraag om goddelijke bescherming. Als je je opent om spirituele begeleiding te ontvangen, is het belangrijk dat je je ervan verzekert dat alleen de entiteiten met de hoogste intentie en van de hoogste bronnen in je ruimte komen. Vraag om ‘absolute helderheid’ in wat je hoort en vraag dat de boodschappen en informatie moge komen van de hoogste bron.engelen en gidsen

Sluit je ogen en zit (of lig) rustig voor enkele ogenblikken. Merk de stilte en de rust op rond jou. Begin nu te focussen op je ademhaling. Je ademhaling is het geschenk van het leven en het is het enige element uit je omgeving dat je onvrijwillig in je lichaam opneemt. Adem is het meest belangrijke aspect van leven – je kan niet langer dan enkele minuten leven zonder ademen- baby’s komen deze dimensie binnen met hun eerste ademhaling. Weet dat de lucht die je ademt de fysieke manifestatie is van de energie van de Bron in jouw omgeving. Als je ademt, neem je de wonderlijke energie van de Schepper God naar binnen.

Sta je lichaam toe om volledig te relaxen. Misschien heb je het gevoel van uit je lichaam te gaan, of van je geest die apart is van je lichaam. dat zal bij enkele mensen het geval zijn en het is normaal. Anderen voelen zich dan weer gewoon heel rustig en kalm.

Maak je geest volledig stil door alle gedachten die passeren toe te staan om weg te vliegen. Dit is een van de moeilijkste delen van het proces, want je geest stil maken vereist discipline en oefening. Zie je geest als het ego en zie dat het probeert om controle te houden over je Hoger Zelf door steeds maar gebabbel te sturen. Sta je geest toe om stil te worden , en laat de gedachten vriendelijk voorbij vliegen.

Je kan wat vragen stellen en als je niet zeker bent over wat te vragen, vraag gewoon dat je gidsen je iets vertellen dat je moet weten nu. Je kan zelfs vragen om informatie over je volgende stap op je spirituele pad.

Luister nu. Misschien zal je niet direct iets ‘horen’. In feite zal je gedurende deze sessies misschien helemaal niets horen – de boodschappen komen dan pas achteraf. Dat is oké. Het doel van deze oefening is om je engelen en gidsen te laten weten dat je klaar bent en hun begeleiding wil horen en volgen. Sta jezelf dus gewoon toe om in de vredige toestand van troost te ‘zijn’ die je zal voelen als je jezelf toestaat om in hun nabijheid te zijn. Sommigen onder jullie zullen warm krijgen, of tintelingen, of een sterk gevoel van liefde krijgen en vrede, en nog anderen kunnen misschien gaan wenen door de grote vreugde die komt door het zijn bij deze prachtige wezens. Vergelijk je resultaten niet met die van anderen – jullie zijn allemaal unieke wezens en ieder van jullie zal een andere ervaring hebben.

Wanneer je terug begint te keren naar je lichaam, of uit je stilte komt, bedank dan je engelen en gidsen voor hun werk met jou, en om er te zijn, bij jou. Ook al heb je geen antwoord op jouw vraag gehoord, wees toch niet ontmoedigd. Het antwoord zal komen. Je gidsen en engelen werken heel hard om je in contact te brengen met die mensen en die situaties die zullen zorgen voor jouw antwoorden, en deze synchroniciteit heeft soms wat tijd nodig om zich voor te doen. Dit kan ook een test zijn voor hoezeer je vertrouwt en gelooft in je vermogen om de boodschappen te horen. Wees dus geduldig als je niet onmiddellijk resultaat hebt. Alles wat je wil weten en om vraagt, zal tot jou komen – dat is de Universele Wet.
De Taal van je engelen en gidsen

Je engelen en gidsen spreken in een taal die heel anders is dan hetgeen jij spreekt in de fysieke werkelijkheid. Daar ze energetische lichtwezens zijn, hebben ze het niet nodig om woorden te gebruiken om met ons te spreken. In feite kunnen ze niet praten zoals jij. Ze zetten hun boodschappen om via telepathie of via anderen. Maar ze spreken ook op een andere manier dan wij gewend zijn te horen.
Engelen en Gidsen spreken de taal van liefde

De enige energie die bestaat in de hogere vibraties is de taal van de onvoorwaardelijke liefde. Verwar dit niet met wat hier in de derde dimensie ervaren wordt. Deze taal is er een van onvoorwaardelijke liefde en als je hun taal niet spreekt – als je hele wezen niet vibreert op het niveau van onvoorwaardelijke liefde, dan zal je moeilijk kunnen communiceren met hen. Je derde dimensie-concept van onvoorwaardelijke liefde is er een van oordeel en van behoefte en is volledig gebaseerd op het ego. Onvoorwaardelijke liefde is er een van totale aanvaarding en vertrouwen, met als basis je hartchackra die vrij is van angst, afscheiding en ego. Beoefenen van onvoorwaardelijke liefde plaatst je op hetzelfde vibratieniveau als dat van je gidsen en engelen.
Engelen en Gidsen spreken de taal van de lach

De engelen en gidsen hebben gevoel voor humor en ze weten dat om het even wat we geloven dat er gebeurt met ons, dat alles altijd goed is in het Universum. Engelen hebben een specifieke zeer lichte energie die uitstraalt met vreugde, dus wanneer je gelukkig bent, vibreer je op een frequentie waarop je engelen en gidsen met jou kunnen communiceren. Als je altijd ongelukkig bent, verdrietig of kwaad, is je vibratieniveau ver benden dat van hen, en ze kunnen je bedes om bijstand letterlijk niet horen. Probeer zelfs in je donkerste momenten toch vreugde te zoeken omdat het dan pas is dat je in trillingsharmonie zal zijn met je gidsen.
Engelen en Gidsen spreken de taal van vrede

De disharmonie en onrust die voortdurend aanwezig is in jullie levens is slechts van de derde dimensie en dat is de reden waarom het belangrijk is voor jullie om jezelf te leren tot rust te brengen opdat je de begeleiding en informatie zou kunnen ontvangen van je gidsen en engelen. Nog eens, onrust is geen trillingsniveau waarop ze met jou kunnen communiceren en als je niet binnen in jezelf in vrede bent, dan zal je niet in staat zijn om ze te horen.

Als je naar binnen gaat om je innerlijke wezen te vinden, communiceer je met een deel van je Zelf dat altijd in vrede is. Als je niet in vrede bent, dan handel je in een trilling van angst. Dat is waarom het belangrijk is om jezelf te trainen om rustig te zijn en in vrede gedurende de dag, zelfs voor even maar. Dit zal je helpen om dat vredige centrum te vinden. Later zal je in staat zijn om een vredige ruimte voor jezelf te creëren, zonder moeite, precies zoals je zonder moeite de boodschappen zal horen van je gidsen en engelen.
Engelen en Gidsen spreken de taal van Licht

De energetische frequentie van je gidsen en engelen is er een van licht, dat geen fysieke vorm of substantie heeft, en toch je hele wezen vult, en het hele Universum. Precies als een kaars een donkere kamer kan vullen met licht, zo straal jij, wanneer je gevuld bent met licht, zeer helder, en weerkaats je het Licht van de Bron in elk gebied van je leven. Elk menselijk wezen heeft evenveel belang en is even verantwoordelijk in het verspreiden van het Licht van de Schepper doorheen de wereld. Iedereen heeft de macht om de duisternis te verlichten. Als je in het licht wandelt, weet je dat je gidsen met jou lopen. Ze kunnen je niet vergezellen als je in de duisternis bent, maar moeten dan wachten tot je weer in het licht bent.
Engelen en Gidsen spreken de taal van onthechting

Je engelen en gidsen werken toe naar je Hoogste Goed, wat voor vorm dat ook mag aannemen, en ze zijn volledig los van om het even welke uitkomst. Dat is omdat ze kennis hebben van – ook al weet je dat nu niet – de onbeperkte mogelijkheden en potentieel dat je hebt. Om het even welke situatie waarmee je geconfronteerd bent, heeft meer dan één oplossing- er zijn zoveel mogelijke oplossingen als er sterren in de hemel staan, en meer. als je vraagt om hulp aan je gidsen en je ook vraagt of de bijstand een bepaalde vorm of kader aanneemt, of naar je toe komt op een bepaalde manier, dan beperk je hun vermogen om je te gidsen en beperk je sterk hun vermogen om de synchroniciteit te scheppen die jouw oplossing zal brengen. Als je niet los bent van de uitkomst, beperk je het volledige spectrum van de creatieve manifestatie op elk niveau.

Je gidsen weten dat wanneer je vraagt om geld, bijvoorbeeld het goddelijk kan gemanifesteerd worden in je leven, komende uit het ‘niets’, maar het is misschien niet in de vorm van een check of cash geld. Het is misschien in de vorm van een geschenk van iemand, of in een onverwachte buitenkans die juist was wat je nodig had. Dat is wanneer er wonderen gebeuren en ze kunnen alleen gebeuren als je volledig los bent van de uitkomst. Daar je gidsen geen verbinding maken met de derde dimensie, zijn ze niet in staat om die energieën te manipuleren, zoals ze kunnen met die van de hogere dimensies. Leer dus om totaal los te laten als je vraagt om informatie van je gidsen en engelen en laat ze het creatieve werk doen als antwoord op je behoeften, op de best en meest perfecte wijze die mogelijk is.
Engelen en Gidsen spreken de taal van vergeving

Het enige dat je volledig kan weghalen van de geschenken van de Bron, de Schepper God, is niet vergeven. Om het even wat gebeurd is in je leven, en zelfs in al je levens, nu is de tijd gekomen om iedereen en alles te vergeven, overal, zodat je je goddelijkheid kan manifesteren. De wortel van karma is niet willen vergeven, en het is alleen door vergeving toe te passen in alle gebieden van je leven dat je je karma kan helen, je terug verbinden met de Bron, en beginnen te verbinden met de spirituele wereld.

Eens je de bereidheid uitspreekt om vergeving toe te passen op elk gebied van je leven, dan zullen je gidsen je tonen welke mensen en situaties, inclusief jezelf, er nog te vergeven zijn.

Het proces kan misschien tijd vragen, maar misschien kan je het proces afmaken. Dit is de meest belangrijke boodschap van Aartsengel Uriel voor de mensheid op dit moment in de grote Verschuiving, dat je moet leren om anderen én jezelf te vergeven, en dat zal je toestaan om je energetische vibratie op te tillen naar de hogere dimensies van bewustzijn. Het doel van de derde dimensie is karma: de healing van de derde dimensie ligt in vergeving. Dit is dan de sleutel naar het leven, naar vrede, naar vreugde en onvoorwaardelijke liefde.
En zo is het

Je Engelen en Gidsen zijn hier om je te helpen op je weg naar genezing. Ze hebben specifieke boodschappen en begeleiding voor je, die uniek zijn voor jouw leven. Weet dat je hier bent, nu, met een heel specifiek doel – jouw karma te helen, de verschuiving te maken naar een hogere dimensie van bewustzijn en je te leren herverbinden met je eigen goddelijkheid, je verbinding met de Bron te herinneren. Eens je jezelf erkend hebt als een wezen van Licht, zal je in staat zijn om de hemel op aarde te scheppen voor jezelf. Leren communiceren met je gidsen en engelen is de eerste stap in dat proces. Aartsengel Uriel’s boodschap voor de mensheid is om te leren over vergeving zodat je allen de verschuiving kan omhelzen en opschuiven naar hogere dimensies van bewustzijn en onvoorwaardelijke liefde en overvloed te kennen en te ervaren in elk deel van je leven.

 
Laatst bewerkt door een moderator:

Ladybird

Actief lid
Forum lid
Het stukje over de patroonverbrekers is alsof ik over mezelf lees. Mijn verlangen om mijn gids te ontmoeten is groot, dit verklaart een beetje waarom. Nu moet het alleen nog lukken....
 

Saturnus

Bekend lid
Forum lid
Als je altijd ongelukkig bent, verdrietig of kwaad, is je vibratieniveau ver benden dat van hen, en ze kunnen je bedes om bijstand letterlijk niet horen. Probeer zelfs in je donkerste momenten toch vreugde te zoeken omdat het dan pas is dat je in trillingsharmonie zal zijn met je gidsen.
Mij werd ooit verteld dat gidsen ons altijd kunnen horen, maar wij hen niet altijd. Als we vastzitten in de derde dimensie bijvoorbeeld met zorgen of ego strubbelingen. Dan is het op zo'n moment even niet mogelijk om helder te horen.
 
Bovenaan Onderaan